Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 02/07-03-2017 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ