Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 04/09-05-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ