Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων Της 05/10-04-2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ