Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 08/19-08-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ