1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 08/19-08-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ