Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 12ης /27-11-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ