Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 22ης/28.11.2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ