1

Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 13ης /29-07-2016 συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε εδώ τον πίνακα