Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης/11-09-2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ