1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης/11-09-2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε τον πίνακα εδώ