Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 14/18-12-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ