Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 14ης /13-11-2020 διά Περιφοράς (μέσω email) Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ