Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 2ης/14-04-2021 δια τηλεδιάσκεψης (μέσω e-presence) Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ