Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 2ης/14-04-2021 δια τηλεδιάσκεψης (μέσω e-presence) Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ