1

Πίνακας Θεμάτων 15ης/09-06-2023 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ