Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 15ης/09-06-2023 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ