Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 23ης/1-08-2023 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ