Πίνακας Θεμάτων 2ης/2-2-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ