Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 30ης/6-11-2023 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ