Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 32ης/8-9-2022 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ