1

Πίνακας Θεμάτων 46ης/2-12-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ