Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 46ης/2-12-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ