1

Πίνακας Θεμάτων 8ης/24-09-2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ