Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας θεμάτων της 05/09-02-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ