Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Θεμάτων της 07/31-07-2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ