Πίνακες Θεμάτων Δ.Κ.

Πίνακας Θεμάτων της 08ης / 22-05-2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τρίτη, 23 Μάιος 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ