Πίνακας Θεμάτων της 19ης/23-07-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου