Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων της 27ης/15.07.2022 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ