Πίνακας Θεμάτων της 36ης /12-11-2013 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου