Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Πίνακας θεμάτων της 4ης/13-4-2018 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

4η/ 134-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

10.

Τροποποίηση της αριθ. 56/2017 απόφασης σχετικά με τη διάθεση του παλαιού διδακτηρίου Νηπιαγωγείου Αρκαδικού ( που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου)στο νέο Νηπιαγωγείο Αρκαδικού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

11.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 6ου Γυμνάσιου στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 18-4-2018

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη