Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Πίνακας θεμάτων της 8ης/11-6-2018 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018
image_print

                                                                                                   ΘΕΜΑΤΑ

                                                                          ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                            8η 11-6-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

24.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

25.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

26.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 15ου Δημοτικού Σχολείου στη Θρακική Εστία.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

27.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 13ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 11-6-2018

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη