1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN 8η/2-03-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε.

Δείτε τον πίνακα εδώ