Νέα - Ανακοινώσεις

Πίνακας των Θεμάτων της 34ης /24-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονοιμικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012
image_print

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου