Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗN 1η/17-01-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ