ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης/15-2-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Δείτε τον πίνακα εδώ