Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
image_print
Πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας Γεώργιος Παρασίδης του Δήμου Δράμας