Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πίνακες κατάταξης για την Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021
image_print