Γραφείο Τύπου

Πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων 6ου Διμήνου 2018

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019
image_print
Πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων 6ου Διμήνου 2018

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου Δράμας, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ. 68855/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) ΚΥΑ, η διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα ΑμεΑ πραγματοποιείται εφεξής μέσω του ΟΠΕΚΑ και του ΚΕΠΑ.

Η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθεί για όλους τους δικαιούχους την ίδια ημέρα και εντός του διαστήματος από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 το αργότερο.

Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους παραμένουν ακριβώς τα ίδια χωρίς καμία απολύτως μεταβολή στο ύψος των παροχών και χωρίς καμία περικοπή.

Με την σχετική ΚΥΑ διευκρινίστηκε πλήρως ότι τα προνοιακά αναπηρικά – διατροφικά επιδόματα, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, δεν φορολογούνται, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για οποιαδήποτε παροχή κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.