Πίνακες Θεμάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 13ης/30-5-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ