Άδεια Μόνιμης Εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών

Μετά την έκδοση της προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων κλπ) απαιτούνται τα εξής: