Άδεια Προσωρινής Εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιγνιδιών

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων  κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: