Αντικατάσταση Λαμπτήρων & Αναφορά σε Κακή Λειτουργία Φωτεινού Σηματοδότη

Στις περιπτώσεις φθορών σε ιστούς και φωτεινους σηματοδότες