Άδεια Τοποθέτησης Πινακίδας Αποκλειστικής Στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
  • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτιοκινήτου
  • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
  • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714