Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης
image_print

Για επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν άδεια λειτουργίας και βρίσκονται εκτός σχεδίου σε δημοτικό δίκτυο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Σχέδια (οριζοντιογραφία – τομές) της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων (εις πενταπλούν)
  • Συμβόλαιο αγοράς και το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
  • Δήλωση ανάθεσης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
  • Δήλωση ανάληψης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
  • Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας για τη βελτίωση της συμβολής, όταν η οδός συμβάλει σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350734 kxatz@dimosdramas.gr