Μείωση ή Απαλλαγή Λογαριασμού Ύδρευσης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΔ, για την στήριξη ευάλωτων κι ευπαθών ομάδων πληθυσμού που διαβιούν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η υπηρεσία εισηγείται τη μείωση ή απαλλαγή του λογαριασμού ύδρευσης κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας σε οικογένειες ή άτομα που είναι κάτοικοι  και δημότες Δράμας και  πληρούν τις προϋποθέσεις  (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια).

Διαδικασία:

  1. Κατάθεση δικαιολογητικών.
  2. Κοινωνική Έρευνα.
  3. Διαβίβαση εισήγησης στη ΔΕΥΑΔ με τα δικαιολογητικά.