Μείωση Δημοτικών Τελών
image_print

Δικαιούχοι σε ποσοστό μείωσης 50% του ενοποιημένου τέλους καθαριότητας – φωτισμού μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ, είναι: οι άποροι, τα ΑμεΑ ή οικογένειες ΑμεΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67% και οι πολύτεκνοι.

Σημειώσεις:

 1. Για άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ατόμου με αναπηρία, επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης ΚΕΠΑ ή βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής ή του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα από την οποία θα αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου, το οποίο δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 67%.
 2. Για πολύτεκνους, επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) , μόνο όταν δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Σύλλογο Πολυτέκνων Δράμας (ηλεκτρονική καταχώρηση)
 3. Για άπορους, επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου δικαιούχου δωρεάν ή με ποσοστό συμμετοχής νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (βιβλιάριο απορίας) ή απόφαση αναγνώρισης δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου ( εκδίδεται από το 126 γραφείο) ή Έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας του Υπουργείου Υγείας -Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Νόμου 4368/2016-2. ( εκτυπώνεται από το Taxis )

Διαδικασία:

 1. Ενημέρωση των πολιτών με δελτίο τύπου ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
 2. Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος.
 3. Αποστολή κατάστασης ωφελουμένων με όλα τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2521351127, 2521021817 ntsou@dimosdramas.gr