Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση της εργασίας “Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφαστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας”

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν.4281/2014 και την αριθμ. 128/2015 απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για την εργασία «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας».

Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 59999,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ