Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι (20) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού

Το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Δράμας εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι (20) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού

Από το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Δράμας εκδόθηκε η αριθμ. 1/232Μ/2009 προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ως ακολούθως:
 

 Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός θέση μία (1)

 Κλάδος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων, θέσεις εννέα (9)

 Κλάδος ΔΕ 32 Μαγείρων, θέση μία (1)

 Κλάδος ΥΕ 14 Βοηθών Μαγείρων θέσεις δύο (2)

 Κλάδος ΥΕ 16 Προσωπικό καθαριότητας θέσεις επτά (7)

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την 2α Σεπτεμβρίου 2009 και θα λήξει την 21η Σεπτεμβρίου 2009 (μεσημέρι).
 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Δράμας, Οδυσσέως 4, 66100 Δράμας (πίσω από το γήπεδο της Δόξης) και στο τηλέφωνο 2521024462.