Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός για το έργο Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και Εφαρμογή Κοινού Παλισίου Αξιολόγησης

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009
image_print