Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 11.755,14 € (χωρίς ΦΠΑ) .

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Μόσχου Αθανάσιος, 2521350712 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 661 33 Δράμα) την 01-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης .

Κατεβάστε την περίληψη Διακήρυξης ΕΔΩ

Κατεβάστε την Διακήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε την Τεχνική περιγραφή ΕΔΩ

Κατεβάστε τον Προϋπολογισμό ΕΔΩ

Κατεβάστε το Τιμολόγιο ΕΔΩ

Κατεβάστε την ΕΣΥ ΕΔΩ

Κατεβάστε το τεύχος Οικονομικής Προσφοράς ΕΔΩ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κατεβάστε ενδεικτικά σχέδια  εδώ  και εδώ